H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
NIP: 7822622168, REGON: 364261632, KRS: 0000612359
kapitał zakładowy 215 228,00 zł w pełni wpłacony.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń