SEOFABRYKA Sp. z o.o., ul. Strzelców 36/28, 81-586 Gdynia
NIP: 5862280891, REGON: 221822834, KRS: 0000716695
kapitał zakładowy 5.000,00 zł w pełni wpłacony.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń