Regulamin

 1. Operatorem serwisu jest SEOFABRYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Strzelców 36/28, 81-586 Gdynia, NIP: 5862280891, REGON: 221822834, KRS: 0000716695 kapitał zakładowy 5.000,00 zł w pełni wpłacony.
 2. Administratorem danych osobowych, wykorzystywanych w usłudze, jest Operator
 3. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z usługi poprzez dokonanie rejestracji w serwisie internetowym usługi.
 4. Usługa polega na umożliwieniu Użytkownikowi sprawdzania pozycji podanych stron internetowych na liście wyników wyszukiwania, po wpisaniu określonych przez Użytkownika słów kluczowych, w wyszukiwarkach internetowych.
 5. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, tj. adresu e-mail, w celu obsługi procesu logowania oraz prowadzenia korespondencji z Operatorem. Użytkownik potwierdza, że zna swoje prawo do wglądu, poprawiania i żądania zaprzestania jego danych osobowych w dowolnym momencie. Tego rodzaju żądanie może uniemożliwić dalsze korzystanie z usługi.
 6. Korzystanie z usługi opiera się na tworzeniu projektów. Projekt składa się w szczególności z adresu monitorowanej strony www oraz rodzaju wyszukiwarki, która będzie używana do sprawdzania pozycji. W ramach projektu Użytkownik definiuje interesujące go słowa kluczowe, po których będzie dokonywane sprawdzanie pozycji.
 7. Operator udostępnia podstawową wersję usługi jako gratis do innych usług oferowanych przez siebie pod różnymi markami.
 8. Operator może udostępnić wersje rozszerzone usługi, cechujące się wyższymi limitami. W celu przejścia na wersję rozszerzoną usługi Użytkownik musi podać otrzymany od Operatora kod aktywacyjny. Operator samodzielnie decyduje o polityce przyznawania kodów aktywacyjnych dla rozszerzonych wersji usługi.
 9. Użytkownik ma prawo do:
  1. Tworzenia projektów i wpisywania list w ramach limitów ilościowych nadanych przez Organizatora.
  2. Uzyskiwania informacji o pozycjach poprzez logowanie się do serwisu i ich sprawdzanie.
  3. Korzystania z innych funkcji dostępnych w panelu.
  4. Korzystania z innych funkcji dostępnych w panelu.
 10. Operator ma prawo do:
  1. Limitowania dowolnych parametrów usług, w szczególności dobowej liczby wykonywanych sprawdzeń pozycji, liczby projektów Użytkownika, liczby słów kluczowych Użytkownika.
  2. Zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika w razie uznania, że sposób korzystania z Usługi zagraża stabilności systemów informatycznych Operatora.
  3. kontaktowania się z Użytkownikiem w celu oferowania swoich usług w zakresie optymalizacji stron i marketingu w wyszukiwarkach.
  4. przedstawiania użytkownikowi wskazówek i rekomendacji w zakresie optymalizacji strony - drogą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyniki wyszukiwania mogą się różnić w zależności od zalogowanego do wyszukiwarki użytkownika, pory dnia, lokalizacji i innych czynników, które dana wyszukiwarka bierze pod uwagę. Niektóre z tych czynników nie są możliwe do odtworzenia przez zautomatyzowane systemy monitorowania pozycji, a co za tym idzie – zmierzone pozycje słów mogą odbiegać od pozycji słów, które Użytkownik zarejestruje na swoim komputerze. Wyniki w tej usłudze, w związku z odmiennymi algorytmami, mogą odbiegać od wyników systemu sprawdzania pozycji wykorzystywanego jako składnik usługi pozycjonowania oferowanej przez Operatora oraz innych systemów monitorowania.
 12. Użytkownikowi usługi nie przysługują żadne rekompensaty ze ewentualne nieprawidłowe działanie lub niedziałanie usługi. W razie wprowadzenia płatnych wersji usługi, maksymalna rekomensata miesięczna z tytułu ewentualnego nieprawidłowego działania usługi jest ograniczona do wysokości wniesionej za nią opłaty, proporcjonalnie do okresu, za który wniesiono reklamację.
 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych o pozycjach przez Użytkownika.
 14. W sprawach nieuregulowanych obowiązuje ogólny Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (http://www.ogicom.pl/dokumenty/regulaminy/).
 15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2018-08-09.
SEOFABRYKA Sp. z o.o., ul. Strzelców 36/28, 81-586 Gdynia
NIP: 5862280891, REGON: 221822834, KRS: 0000716695
kapitał zakładowy 5.000,00 zł w pełni wpłacony.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń